VAŽNO: REGISTRACIJA UAS OPERATORA NIJE POTREBNA UKOLIKO SU ZADOVOLJENA SVA TRI SLJEDEĆA UVJETA:

  1. Najveća dopuštena masa drona pri polijetanju je manja od 250 grama i
  2. Vaš dron ne može prenijeti kinetičku energiju veću od 80J i
  3. Vaš dron nije opremljen senzorima za prikupljanje osobnih podataka (kamera, mikrofon).

Ukoliko jedan ili više uvjeta nije zadovoljeno, registracija operatora je obavezna.